ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 271 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 271

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Τακτική συντήρηση:
• Υποσταθμού μέσης τάσης 800 KVA ξηρού τύπου
• Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 750 KVA
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή
για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5492/2017
ΑΔΑ ΨΩ4ΠΟΡ1Π-2ΗΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-07-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear