ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 210 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 210

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Κονσόλες 166
Μεταλλικές τηλεφωνικές συσκευές συμβατές με τηλεφωνικό κέντρο ALKATEL 4400
Τεμ. 6
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 136/2020
ΑΔΑ 6ΥΩΖΟΡ1Π-0ΕΨ
ΑΔΑΜ 20PROC007096545 2020-07-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-08-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear