ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON IR 5075
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1751/2017
ΑΔΑ 6Η2ΒΟΡ1Π-ΒΥ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear