Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 96 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 96

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αγορά σκάλας για τα γραφεία των αποθηκών
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2248/2017
ΑΔΑ 7ΙΩΓΟΡ1Π-ΚΙΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear