Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 91 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 91

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2252/2017
ΑΔΑ 6ΓΩΕΟΡ1Π-ΑΙΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear