Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 89 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπού με ΑΕ 89

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μελάνι Cartridge HP C8765EE (338) Black ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΡ 7310
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2011/2017
ΑΔΑ 6ΖΞΩΟΡ1Π-4ΩΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear