ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 59 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 59

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1743/2017
ΑΔΑ 6Ζ4ΚΟΡ1Π-ΛΕΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear