Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπου με ΑΕ 51 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος λοιπου με ΑΕ 51

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1902/2017
ΑΔΑ 6ΚΓ6ΟΡ1Π-5ΔΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear