ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 35 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 35

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΥΧΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1753/2017
ΑΔΑ Ω7Β7ΟΡ1Π-ΧΥΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear