ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 25 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 25

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1748/2017
ΑΔΑ 6ΔΑ4ΟΡ1Π-ΔΑΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear