ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 16 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 16

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΤΡΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1744/2017
ΑΔΑ Ω01ΨΟΡ1Π-0Γ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear