ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 134 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΕ ΑΕ 134

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2322/2017
ΑΔΑ ΩΕΑ8ΟΡ1Π-ΜΗ6
ΑΔΑΜ 17PROC005885886
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear