ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α2 και Α3/20-2-17 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α2 και Α3/20-2-17 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α2 και Α3/20-2-17
(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α2, Α3/20-2-17/2017
ΑΔΑ 664ΣΟΡ1Π-ΔΡΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear