ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll, ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll, ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll, ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 965/13-04-2020
ΑΔΑ ΩΗΤ5ΟΡ1Π-ΨΕ0
ΑΔΑΜ 20PROC006568016
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear