ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 33 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 33

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΑ n.b.c ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ COMPRA
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2251/2017
ΑΔΑ Ω3Θ7ΟΡ1Π-ΡΣ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear