ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 102 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 102

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΤΎΠΟΥ VIAMED VM 2160 ΜΕ S/N 61100163 ΚΑΙ 61100158 ΚΙ ΕΝΌΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΜΟΣ SΑΤ 800 ΜΕ S/N 90374, ΠΟΥ ΑΝΗΚOYN ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2250/2017
ΑΔΑ ΩΡ1ΖΟΡ1Π-ΣΡΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear