ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 5318/2020
ΑΔΑ Ψ44ΛΟΡ1Π-80Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2020 - Ωρα 12 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear