ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ-ADBLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ-ADBLUE

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ-ADBLUE
Αριθμός Εντολής 97Τ/19-08-2020
ΑΔΑ 6ΧΑ0ΟΡ1Π-ΧΤ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear