ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ (33m2) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ (33m2) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ (33m2) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5551/2018
ΑΔΑ ΩΜΜ1ΟΡ1Π-Ν1Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear