ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ENΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2017 ΑΠΟ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ENΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2017 ΑΠΟ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2017 ΑΠΟ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31, Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/05)
Αριθμός Εντολής 64/15-06-2018
ΑΔΑ 72Τ0ΟΡ1Π-ΘΕΦ
ΑΔΑΜ 18REQ003264395
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear