ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5324/2018
ΑΔΑ ΩΝ3ΨΟΡ1Π-ΓΦ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear