ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ & ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ & ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ & ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4502/2018
ΑΔΑ ΩΑΗ3ΟΡ1Π-ΧΒ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear