ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
• ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 495.000 KCAL,
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ: RIELLO, ΔΙΒΑΘΜΟΣ
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΛΕΒΗΤΑΣ: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ, ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΟΣ 340.000 KCAL.
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ: RIELLO, ΔΙΒΑΘΜΟΣ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 131/07-11-2019
ΑΔΑ Ψ2Ξ8ΟΡ1Π-ΩΤ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear