ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2550/2018
ΑΔΑ 6ΩΣ5ΟΡ1Π-Λ2Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear