ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR-6 (ΑΑ), LR-3 (ΑΑΑ)) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR-6 (ΑΑ), LR-3 (ΑΑΑ)) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR-6 (ΑΑ), LR-3 (ΑΑΑ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 6793/2018
ΑΔΑ Ω20ΥΟΡ1Π-148
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-01-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear