ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ (ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3378/2018
ΑΔΑ Ψ6ΩΑΟΡ1Π-ΡΔΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear