ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ YΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ YΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ YΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 39Τ/30-08-2023
ΑΔΑ 9Τ8ΩΡ1Π-ΒΗΒ
ΑΔΑΜ 23REQ013338443
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear