ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ YΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ YΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ YΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 27Τ/26-06-2023
ΑΔΑ 9ΡΠΥΟΡ1Π-Α6Ω
ΑΔΑΜ 23REQ013030578
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear