ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ GELL) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ GELL)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ GELL
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4606/2018
ΑΔΑ ΩΩΞ3ΟΡ1Π-ΣΥ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear