ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ).

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE (100.000 TEMAXIA), LARGE (80.000 TEMAXIA).
Αριθμός Εντολής Ν03/23-01-2019
ΑΔΑ 6ΖΔΖΟΡ1Π-2Τ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear