ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΥΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE, LARGE, MEDIUM.
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4587/2018
ΑΔΑ 6ΥΗΑΟΡ1Π-3ΛΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-09-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear