ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ
Αριθμός Εντολής Ν34/15-06-2021
ΑΔΑ 9ΝΙΣΟΡ1Π-ΦΔ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear