ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DC IN ΣΕ 5V USB DC OUT ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DC IN ΣΕ 5V USB DC OUT ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V DC IN ΣΕ 5V USB DC OUT ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Αριθμός Εντολής Τ53/17-06-2021
ΑΔΑ 6Ψ0ΓΟΡ1Π-ΤΗΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear