ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS
Αριθμός Εντολής 44/29-04-2022
ΑΔΑ 64ΝΣΟΡ1Π-1ΤΖ
ΑΔΑΜ 22REQ010468677
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear