ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΛΗΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΛΗΚΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΛΗΚΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν43/28-07-2021
ΑΔΑ 9ΓΥΒΟΡ1Π-ΗΡΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear