ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ (ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ, ΣΗΜΑΙΑ ΕΚΑΒ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ, ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ (ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ, ΣΗΜΑΙΑ ΕΚΑΒ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ, ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ (ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ, ΣΗΜΑΙΑ ΕΚΑΒ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ, ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 0.90Χ1.50 ΙΣΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ - 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5968/2018
ΑΔΑ ΩΖ00ΟΡ1Π-9ΥΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear