ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν33/17-05-2021
ΑΔΑ Ψ1ΒΒΟΡ1Π-Σ6Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear