ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (2Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5828/2018
ΑΔΑ ΩΔΔΩΟΡ1Π-23Η
ΑΔΑΜ 18REQ003942583
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2018 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear