ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 55/29-08-2023
ΑΔΑ 6ΕΧΡΟΡ1Π-2ΔΣ
ΑΔΑΜ 23PROC013320496 2023-08-30
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2023 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear