ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 22.000 ΛΙΤΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 2/16-01-2020
ΑΔΑ 9ΝΩΞΟΡΙΠ-1ΟΔ
ΑΔΑΜ 19REQ004521794
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-01-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear