ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής Α14/27-03-2019
ΑΔΑ ΩΚ1ΕΟΡ1Π-9ΓΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear