ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR-123A AED ΤΥΠΟΥ ZOLL
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5545/2018
ΑΔΑ ΩΞΒΠΟΡ1Π-3ΡΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear