ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΧΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΧΕΠ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ -ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (1000 ΤΕΜ.)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2057/2018
ΑΔΑ ΩΙΓΕΟΡ1Π-2ΡΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2018 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear