ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ Ο2 VENTURI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ Ο2 VENTURI

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ Ο2 VENTURI, ΜΕ 6 ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 93/19-08-2021
ΑΔΑ ΡΕΡ6ΟΡ1Π-9ΣΦ
ΑΔΑΜ 21REQ009093288
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2021 - Ωρα 12:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear