ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ -ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΩΔ. ΕΥ018 (35Χ42) 200 ΦΥΛΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ -ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΩΔ. ΕΥ018 (35Χ42) 200 ΦΥΛΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ -ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΩΔ. ΕΥ018 (35Χ42) 200 ΦΥΛΛΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4182/2018
ΑΔΑ 6Λ52ΟΡ1Π-4ΓΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear