ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΠ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Νο 1 - 5 τεμάχια
Νο 2 - 5 τεμάχια
Νο 3 - 30 τεμάχια
Νο 4 - 25 τεμάχια
Νο 5 - 25 τεμάχια
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2055/2018
ΑΔΑ ΩΙΓΕΟΡ1Π-2ΡΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2018 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear