ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 254/30-11-2023
ΑΔΑ ΡΠΗ4ΟΡ1Π-Ω6Ζ
ΑΔΑΜ 23REQ013858265
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear