ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT BOXER MODEL 2022 ΜΕ ENΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF3YCCNFB12S83999
Αριθμός Εντολής 255/30-11-2023
ΑΔΑ 9ΔΖΧΟΡ1Π-ΚΒΤ
ΑΔΑΜ 23REQ013858042
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear