ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MERCEDES ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MERCEDES ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΟΜΠΛΕ, ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 227/14-11-2023
ΑΔΑ 6ΨΞΡΟΡ1Π-Β1Ρ
ΑΔΑΜ 23REQ013758018
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear