ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ) Τ. ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ) Τ. ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1200 Α, 3m
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1676/2018
ΑΔΑ 65ΜΔΟΡ1Π-ΔΘΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2018 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear